დაბეჭდვა
განყოფილება: ადმინისტრაციული ერთეულები
გადასვლები: 1204

ბოშურის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ზემო ბოშური, ქვემო ბოშური, ბიისი, ბობნევი, ტუსრევი, ყველაანთ უბანი, ლევიტანა, ორმოცი);