დაბეჭდვა
განყოფილება: Uncategorised
გადასვლები: 782

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ