დაბეჭდვა
განყოფილება: Uncategorised
გადასვლები: 1140

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ