დაბეჭდვა
განყოფილება: Uncategorised
გადასვლები: 897

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ