საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯომარემ და წარმომადგენლებმა გორის საკრებულოს წევრებს და აპარატის თანამშრომლებს საარჩევნო ელექტრონული ტექნოლოგიები გააცნეს

 20 სექტემბერს გორის საკრებულოს წევრები და აპარატის თანამშრომლები საარჩევნო ელექტრონულ ტექნოლოგიებს გაეცნენ. საარჩევნო სიახლეების შესახებ ამომრჩეველთა ინფორმირების ფართომასშტაბიანი კამპანიის ფარგლებში, საარჩევნო ადმინისტრაციამ სახელმწიფო სტრუქტურებიდან პირველი შეხვედრა გორის საკრებულოში გამართა.

შეხვედრა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილმა გახსნა და დეტალურად ისაუბრა არჩევნების მოდერნიზების, ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებისა და დანერგვის მნიშვნელობის შესახებ.

გაიმართა იმიტირებული კენჭისყრაც, საკრებულოს წარმომადგენლებმა პრაქტიკაში გამოცადეს - ვერიფიკაციისა და ხმის დათვლის აპარატების მუშაობა.

 

 

 

  

 

  

8 სექტემბერს, გაიმართა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა

 

8 სექტემბერს 11.00 საათზე გამართულ მორიგ საკრებულოს სხდომას თავმჯდომარეობდა - საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე.

 

საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა დღის წესრიგით გათვალიწინებული შემდეგი საკითხები:
 
1.,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 13 იანვრის №5 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
2.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 13 იანვრის №6 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
3.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ვლადიმერ აღდგომელაშვილს შორის 2020 წლის 17 სექტემბერს გაფორმებული №17 პრივატიზაციის ხელშეკრულების პირობის შეცვლაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
4.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ ბავშვთა განვითარების ცენტრი აიქიუსთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
5.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, გორში, ჭავჭავაძისა და სტალინის ქუჩის გადაკვეთაზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში (ს/კ 66.45.18.148) განთავსებული N1 (ფართობი: 4.54 კვ.მ) უძრავი ქონების (კომერციული დანიშნულების ობიექტის), პირობიანი აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
6.„გორის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღები პირის ხელშეკრულებით განსაზღვრული ქირის წლიური საფასურის ოდენობის გაზრდის თაობაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
7.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ს/კ 66.50.01.407 ქონებიდან 11.39 კვ.მ ფართის, ფ/პ ნათია გალეგაშვილისთვის (პ/ნ 59001107587) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
8.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ფ/პ მამუკა მაყაშვილისთვის (პ/ნ 59001035320), პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
9.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ს/კ 66.45.24.379 ქონებიდან 1 კვ.მ ფართის, ფ/პ ნინო ჩებიჩაშვილისთვის (პ/ნ 59001065006) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
10.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების,ფ/პ ანი ნასყიდაშვილისთვის (პ/ნ 59501131706), პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
11.„ქ. გორში, სულხან-საბას ქუჩაზე, ახლად რეაბილიტირებულ საავტომობილო გზაზე №8 საჯარო სკოლის მიმდებარედ ორ ლოკაციაზე „ხელოვნური უსწორმასწორობების“ განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
12.„ქ. გორში, სულხან - საბას ქუჩაზე (№40-ის და №64-ის მიმდებარედ ორ ლოკაციაზე ) „ხელოვნური უსწორმასწორობების“ განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
13.„ქ. გორში, ბერუაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის მიმდებარედ ერთ ლოკაციაზე „ხელოვნური უსწორმასწორობების“ განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
14.„ქალაქ გორში, ყიფიანის ქუჩაზე №11 საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე სკვერთან ამკრძალავი საგზაო ნიშნის განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტ;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
15.„ქ. გორში, ალექსანდრე პუშკინისა და ეგნატე ნინოშვილი ქუჩების კვეთასთან შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების და საგზაო მონიშვნების განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
16.„ქალაქ გორში, სუხიშვილის ქუჩა №63-ის (შპს „მედიქალ ცენტრის“ შენობა) მიმდებარედ ამკრძალავი საგზაო ნიშნის განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
17.„ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2022 წლის სექტემბრიდან განვლილი პერიოდის ფინანსური ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.ასმათ ტალახაძე/
18.„გორის მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და ტანისა და თეძმის დაცული ლანდშაფტის მართვის სააგენტოს ტურიზმის განყოფილების 2022 წლის ნოემბრიდან განვლილი პერიოდის ანგარიშის“ მოსმენა;
/მომხს.გიორგი გოგშელიძე/
19.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების 2022 წლის ოქტომბრიდან განვლილი პერიოდის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
20.„გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის IY კვარტლის სამუშაო გეგემის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/
 
საკრებულოს წევრებმა ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები,ასევე მოისმინეს 1საკითხი (N18) და დადებითად შეაფასეს 2 ანგარიში (N17, N19).

 

 

 

31 აგვისტოს 15.00 საათზე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბიუროს სხდომა გაიმართა

ბიუროს სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე უძღვებოდა.
დღევანდელ სხდომაზე, 8 სექტემბრის საკრებულოს მორიგი სხდომის რიგითობა და მომხსენებლები განისაზღვრა.
 
1.,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 13 იანვრის №5 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
2.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 13 იანვრის №6 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
3.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ვლადიმერ აღდგომელაშვილს შორის 2020 წლის 17 სექტემბერს გაფორმებული №17 პრივატიზაციის ხელშეკრულების პირობის შეცვლაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
4.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ ბავშვთა განვითარების ცენტრი აიქიუსთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
5.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, გორში, ჭავჭავაძისა და სტალინის ქუჩის გადაკვეთაზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში (ს/კ 66.45.18.148) განთავსებული N1 (ფართობი: 4.54 კვ.მ) უძრავი ქონების (კომერციული დანიშნულების ობიექტის), პირობიანი აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
6.„გორის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღები პირის ხელშეკრულებით განსაზღვრული ქირის წლიური საფასურის ოდენობის გაზრდის თაობაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი ს თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
7.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ს/კ 66.50.01.407 ქონებიდან 11.39 კვ.მ ფართის, ფ/პ ნათია გალეგაშვილისთვის (პ/ნ 59001107587) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
8.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ფ/პ მამუკა მაყაშვილისთვის (პ/ნ 59001035320), პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
9.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ს/კ 66.45.24.379 ქონებიდან 1 კვ.მ ფართის, ფ/პ ნინო ჩებიჩაშვილისთვის (პ/ნ 59001065006) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
10.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების,ფ/პ ანი ნასყიდაშვილისთვის (პ/ნ 59501131706), პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
11.„ქ. გორში, სულხან-საბას ქუჩაზე, ახლად რეაბილიტირებულ საავტომობილო გზაზე №8 საჯარო სკოლის მიმდებარედ ორ ლოკაციაზე „ხელოვნური უსწორმასწორობების“ განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
12.„ქ. გორში, სულხან - საბას ქუჩაზე (№40-ის და №64-ის მიმდებარედ ორ ლოკაციაზე ) „ხელოვნური უსწორმასწორობების“ განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
13.„ქ. გორში, ბერუაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის მიმდებარედ ერთ ლოკაციაზე „ხელოვნური უსწორმასწორობების“ განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
14.„ქ. გორში, მშვიდობის გამზირზე, საპატრულო პოლიციის შენობის წინ ქვეითთა გადასასვლელისთვის ადგილის გამოყოფისა და შესაბამისი საგზაო ნიშნების განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
15.„ქ. გორში, სტალინის გამზირი №10-ის წინ ქვეითთა გადასასვლელისთვის ადგილის გამოყოფისა და შესაბამისი საგზაო ნიშნების განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
16.„ქალაქ გორში, ყიფიანის ქუჩაზე №11 საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე სკვერთან ამკრძალავი საგზაო ნიშნის განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
17.„ქ. გორში, ალექსანდრე პუშკინისა და ეგნატე ნინოშვილი ქუჩების კვეთასთან შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების და საგზაო მონიშვნების განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
18.„ქალაქ გორში, სუხიშვილის ქუჩა №63-ის (შპს „მედიქალ ცენტრის“ შენობა) მიმდებარედ ამკრძალავი საგზაო ნიშნის განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
19.„ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2022 წლის სექტემბრიდან განვლილი პერიოდის ფინანსური ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.ასმათ ტალახაძე/
20.„გორის მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და ტანისა და თეძმის დაცული ლანდშაფტის მართვის სააგენტოს ტურიზმის განყოფილების 2022 წლის ნოემბრიდან განვლილი პერიოდის ანგარიშის“ თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.გიორგი გოგშელიძე/
21.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების 2022 წლის ოქტომბრიდან განვლილი პერიოდის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
22.„გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის IY კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობის განსაზღვრა საკრებულოს 2023 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტში;
/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/
დღის წესრიგით გათვალისწინებული N14,N15 საკითხი ტექნიკური ხარვეზის გამო,მერიამ უკან გაითხოვა.

დამეგობრებული ქალაქები

  • 1
  • 2
  • 3

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი