გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2020 წლის 17 იანვარს 12:00 საათზე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ჩატარდა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.სხდომაზე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დღის წესრიგის მიხედვით ერთი საკითხი:
📎„გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების პროექტი - დაამტკიცა.
საკითხი შეეხებოდა გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებას,რომლის მიხედვითაც 2 229 555 ლარი გორის მუნიციპალიტეტის ახალ 2020 წლის ბიუჯეტში აისახა.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა

2020 წლის 10 იანვარს 11:00 საათზე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ჩატარდა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა. საკრებულოს დღევანდელ სხდომას 31 საკრებულოს წევრი ესწრებოდა. მათმა უმრავლესობამ 5 საკითხს მხარი დაუჭირა, წარმოდგენილ 3 ანგარიშს დადებითი შეფასება მისცა. ხოლო დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ერთ საკითხზე მოისმინა ინფორმაცია.
დღის წესრიგის საკითხები ეხებოდა:
📎.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების პროექტი;
/მომხს.ლიანა ჩლაჩიძე/
📎“გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე” განკარგულების პროექტი;
/მომხს.ლიანა ჩლაჩიძე/
📎გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
📎გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
📎„ქალაქ გორში გორიჯვრის ქუჩაზე ცალმხრივი მოძრაობის დაწესებისა და ზოგიერთი საგზაო ნიშნის განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.დავით გუდაძე/
📎„გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2019 წელს შესრულებული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს. ლიანა ჩლაჩიძე/
📎„ა(ა) იპ ,,გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2019 წელს შესრულებული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.ზურაბ ყაჯრიშვილი/
📎ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს სანერგე მეურნეობასა და გამწვანების განყოფილების 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის“ მოსმენა; /მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
📎.„ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახურის 2019 წელს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ინფორმაციის“ მოსმენა; /მომხს.დავით გუდაძე/

გილოცავთ დამდეგ 2020 წელს!🌲🎉✨🌟

გილოცავთ დამდეგ 2020 წელს!🌲🎉✨🌟
ახალი წელი ყოფილიყოს თქვენთვის წარმატებების, წინსვლის,ხვავის და ბარაქის მომტანი!
2019 წლის პრობლემები დარჩენილიყოს უკან წარსულში და დაე, ახალი 2020 წელი იყოს განსაკუთრებული გორის მუნიციპალიტეტისათვის!
გისურვებთ ულევ სიხარულს, სიყვარულს,ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და რაც მთავარია უფლის მფარველობას!

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე

დამეგობრებული ქალაქები

  • 1
  • 2
  • 3

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი