საკრებულოს ბიუროს სხდომა. 26 ივლისი

დღეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბიუროს 14  წევრი ესწრებოდა. სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხების გადანაწილება მოხდა საკრებულოს კომისიებზე განსახილველად.

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების პროექტი;

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” დადგენილების პროექტი;

 

 • “გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ/პ გიორგი კანდელაკისთვის    პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე     გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის  შესახებ” განკარგულების პროექტი;   

 

 • “ თეა გელაშვილისთვის აღნაგობის უფლების გაგრძელების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“     განკარგულების პროექტი;   

 

 • „ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთის     ს/კ 66.45.16.272   ფ/პ  გივი სადაღაშვილისთვის  პ/ნ 59001083511  პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით,  აღნაგობის  ფორმით  გადაცემაზე,      გორის      მუნიციპალიტეტის      მერისთვის,    თანხმობის     მიცემის  შესახებ” განკარგულების პროექტი; 

 

 • “განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე ქონების საწყისი საფასურის შემცირების შესახებ” განკარგულების პროექტი; 

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, შპს „ალდანუმასთვის“ (ს/ნ 417877792) პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით გადაცემაზე,    გორის    მუნიციპალიტეტის    მერისთვის  თანხმობის   მიცემის   შესახებ“  განკარგულების პროექტი; 

 

 • ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №43 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების   შეტანის  თაობაზე”  განკარგულების პროექტი;

 

 • ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №44 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” განკარგულების პროექტი;

 

 • “გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზოგიერთი საგზაო ნიშნის დადგმის შესახებ” განკარგულების პროექტი;

 

ანგარიშები

 • „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილების 2019 წელს შესრულებული საქმიანობის ანგარიში“;

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის სპორტის განყოფილების  2019 წლის განვლილი პერიოდის ანგარიში“;

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2018 წლის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ“;

 

 • „გორის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაციის მოსმენა“;

 

საკრებულოს კომისიების სხდომები 29 და 30 ივლისს გაიმართება. სხდომები ღია და საჯაროა

 

ანონსი

 საკრებულოს ბიურის და კომისიის სხდომების განრიგი:

 26 ივლისი

15.00 სთ-ზე გაიმართება გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

საკრებულოს კომისიის სხდომები გაიმართება შემდეგი განრიგით:

29 ივლისი
11.00 სთ -
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია;
12.00 სთ
- სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია;
15.00 სთ -
ჯანდაცვის, განათლების,სპორტის, კულტურის და სოციალურ საკითხთა კომისია;

30 ივლისი
12.00 სთ -
ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის საკითხთა კომისია;
15.00 სთ -
სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია;

ბიუროს მეორე სხდომა გაიმართება 1 აგვისტოს 15.00 სთ-ზე.

დაინტერესებულ პირთათვის დასწრება თავისუფალია!

შეხვედრა გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენლებთან

   საქართველოს სახალხო დამცველის გენდერის დეპარტამენტის წარმომადგენლები - ანა ლობჟანიძე და გვანცა ხარატიშვილი გორის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებს შეხვდნენ.
  საუბარი გორის მუნიციპალიტეტში არსებულ გენდერულ ვითარებას შეეხო, კერძოდ ქალთა პრობლემებს და გამოწვევებს, გენდერული საბჭოს როლს ამ პრობლემების ლობირებასა და გადაჭრაში, ასევე მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების ანალიზს და მათ გავლენას ადგილობრივი მოსახლეობის,   განსაკუთრებით კი ქალების და მოწყვლადი ჯგუფების კეთილდღეობაზე.
   შეხვედრა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში შედგა, რომელსაც სახალხო დამცველის ოფისი ახორციელებს და აწარმოებს თვითმმართველობის ორგანოების გენდერული პოლიტიკის კვლევას ქვეყნის მასშტაბით.

დამეგობრებული ქალაქები

 • 1
 • 2
 • 3

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი