საკრებულოს ბიურო

საკრებულოს ბიურო

 საკრებულოს ბიურო საკრებულოს მუდმივმოქმედი კოლეგიური ორგანოა. საკრებულოს ბიურო იქმნება საკრებულოს საქმიანობის ორგანიზებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირთა საქმიანობის კონტროლის მიზნით.
საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობაში შედის:
საკრებულოს თავმჯდომარე, მისი მოადგილე, კომისიები და ფრაქციების თავმჯდომარეები.
საკრებულოს ბიურო:
ა) ადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამუშაო გეგმისა და სამუშაო პროგრამის პროექტებს;
ბ) კოორდინაციას უწევს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების მუშაობას;
გ) განიხილავს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე გასატან ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტებზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების დასკვნებსა და წინადადებებს;
დ) ისმენს მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა ანგარიშებს;  
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კოდექსი არ განსაზღვრავს საკრებულოს ბიუროს მუშაობის ორგანიზაციის საკითხებს და იგი უნდა დადგინდეს საკრებულოს რეგლამენტით.
საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილებები ფორმდება ბიუროს სხდომის ოქმით, რომელსაც ხელს აწერს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარე.

სახელი, გვარი

თანამდებობა

კონტაქტი

ელ. ფოსტა

 

 1. რაზმაძე დავით

 

საკრებულოს თავმჯდომარე

599 85 18 00

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 1. ნადირაძე მარლენ

 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

555 22 28 22

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 1. ბერიანიძე კობა

 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

595 32 35 58

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 1. კორინთელი ივანე

 

საფინანსო -საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

598 47 54 54

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 1. ჩლაჩიძე ლიანა

 

სამანდატო საპროცედურო და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

5 99 44 51 33

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 1. გუდაძე დავით

 

სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე

599 85 17 85

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 1. ყაჯრიშვილი ზურაბ

 

ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

599 98 05 82

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 1. მელანაშვილი მერაბ

 

ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

595 33 91 22

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 1. გოგინაშვილი მიხეილ

 

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარე

591 19 30 31

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 1. ვასილისა ჯაბახიძე

ფრაქცია,,ძლიერი გორის" თავმჯდომარე

577 96 53 43

 ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

    11. კოდოშვილი თამარ

ფრაქცია ,,პატრიოტები ხალხის სამსახურში" თავმჯდომარე

599 32 35 96

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

12. მურალოვი თამარ

ფრაქციია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“  თავმჯდომარე

599 85 29 49

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

13. მებადური ზაქარია

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - მრეწველების”  თავმჯდომარე

551 21 81 23

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

       14. შოთა ვანიშვილი ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-სოციალ - დემოკრატები" თავმჯდომარე  598 22 70 00 ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
   15. გიორგი შიოშვილი ფრაქცია,,ქართული ოცნება-მწვანეები" თავმჯდომარე.  577 73 88 68  
Pin It

დამეგობრებული ქალაქები

 • 1
 • 2

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-18-30
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი