8 სექტემბერს, გაიმართა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა

 

8 სექტემბერს 11.00 საათზე გამართულ მორიგ საკრებულოს სხდომას თავმჯდომარეობდა - საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე.

 

საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა დღის წესრიგით გათვალიწინებული შემდეგი საკითხები:
 
1.,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 13 იანვრის №5 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
2.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 13 იანვრის №6 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
3.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ვლადიმერ აღდგომელაშვილს შორის 2020 წლის 17 სექტემბერს გაფორმებული №17 პრივატიზაციის ხელშეკრულების პირობის შეცვლაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
4.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ ბავშვთა განვითარების ცენტრი აიქიუსთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
5.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, გორში, ჭავჭავაძისა და სტალინის ქუჩის გადაკვეთაზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში (ს/კ 66.45.18.148) განთავსებული N1 (ფართობი: 4.54 კვ.მ) უძრავი ქონების (კომერციული დანიშნულების ობიექტის), პირობიანი აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
6.„გორის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღები პირის ხელშეკრულებით განსაზღვრული ქირის წლიური საფასურის ოდენობის გაზრდის თაობაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
7.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ს/კ 66.50.01.407 ქონებიდან 11.39 კვ.მ ფართის, ფ/პ ნათია გალეგაშვილისთვის (პ/ნ 59001107587) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
8.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ფ/პ მამუკა მაყაშვილისთვის (პ/ნ 59001035320), პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
9.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ს/კ 66.45.24.379 ქონებიდან 1 კვ.მ ფართის, ფ/პ ნინო ჩებიჩაშვილისთვის (პ/ნ 59001065006) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
10.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების,ფ/პ ანი ნასყიდაშვილისთვის (პ/ნ 59501131706), პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
11.„ქ. გორში, სულხან-საბას ქუჩაზე, ახლად რეაბილიტირებულ საავტომობილო გზაზე №8 საჯარო სკოლის მიმდებარედ ორ ლოკაციაზე „ხელოვნური უსწორმასწორობების“ განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
12.„ქ. გორში, სულხან - საბას ქუჩაზე (№40-ის და №64-ის მიმდებარედ ორ ლოკაციაზე ) „ხელოვნური უსწორმასწორობების“ განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
13.„ქ. გორში, ბერუაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის მიმდებარედ ერთ ლოკაციაზე „ხელოვნური უსწორმასწორობების“ განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
14.„ქალაქ გორში, ყიფიანის ქუჩაზე №11 საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე სკვერთან ამკრძალავი საგზაო ნიშნის განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტ;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
15.„ქ. გორში, ალექსანდრე პუშკინისა და ეგნატე ნინოშვილი ქუჩების კვეთასთან შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების და საგზაო მონიშვნების განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
16.„ქალაქ გორში, სუხიშვილის ქუჩა №63-ის (შპს „მედიქალ ცენტრის“ შენობა) მიმდებარედ ამკრძალავი საგზაო ნიშნის განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
17.„ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2022 წლის სექტემბრიდან განვლილი პერიოდის ფინანსური ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.ასმათ ტალახაძე/
18.„გორის მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და ტანისა და თეძმის დაცული ლანდშაფტის მართვის სააგენტოს ტურიზმის განყოფილების 2022 წლის ნოემბრიდან განვლილი პერიოდის ანგარიშის“ მოსმენა;
/მომხს.გიორგი გოგშელიძე/
19.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების 2022 წლის ოქტომბრიდან განვლილი პერიოდის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
20.„გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის IY კვარტლის სამუშაო გეგემის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/
 
საკრებულოს წევრებმა ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები,ასევე მოისმინეს 1საკითხი (N18) და დადებითად შეაფასეს 2 ანგარიში (N17, N19).

 

 

 

Pin It

დამეგობრებული ქალაქები

  • 1
  • 2
  • 3

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი