ძლიერი გორი

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ძლიერი გორი"

 

 1. ვასილისა ჯაბახიძე - ფრაქციის თავმჯდომარე
 2. ბექა ქორჩილავა

 

ფრაქციის  ,, ძლიერი გორი“

პოლოტიკური პლატფორმა

 

ფრაქციის  ,, ძლიერი გორი“  საქმიანობის ძირითადი პრინციპებია:

 • თვითმმართველი ერთეულის მთელ ტერიტორიაზე კონსტიტუციური წესრიგის განმტკიცება;
 • საქართველოს სახელმწიფოებრიობის განმტკიცება;
 • გორში უშიშროებისა და თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცება;
 • საქართველოს მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების, თავისუფლებების დაცვა და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა;
 • ეროვნული თანხმობის მიღწევის პროცესებისათვის ხელშეწყობა;
 • კანონის უზენაესობის დამკვიდრება;
 • კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლის მიზნით სათანადო საკანონმდებლო ბაზის ხელშეწყობა;
 • გორში ინსტიტუციონალური რეფორმის გატარების მიზნით საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
 • ქვეყნის განვითერბის საკითხებზე საქრთველოს პრეზიდენტთან, მთავრობასთან, პოლიტიკურ გაერთიანებებთან და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან კონსტრუქციული თანამშრომლობა;
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით სათანადო სამართლებრივი ბაზის ჩამოყალიბება;
 • სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის ხელშეწყობა;
 • საფინანსო-ეკონომიკური გაწონასწორების პოლიტიკის მხარდაჭერა;
 • საბიუჯეტო წესრიგის დამყარება და საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის კონტროლზე ხელშეწყობა;
 • საგადასახადო კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია;
 • მცირე და საშუალო ბიზნესის პრიორიტეტული მხარდაჭერა;
 • კერძო მეწარმეებისათვის ხელშემწყობი საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბება;
 • კონტრაბანდისა და ჩრდილოვანი ეკონომიკის აღმოფხვრის ღონისძიებების მხარდაჭერა;
 • მეურნეობის ცალკეული დარგების აღდგენა-განვითარება;
 • მდგრადი საინვესტიციო გარემოს ჩამოყალიბება;
 • ეკონომიკის განვითარების, ეკონომიკური რეფორმების საკანონმდებლო უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;
 • თვითმმართველი ერთეულის მთელ ტერიტორიაზე ენერგო კრიზისის დაძლევის ღონისძიებების მხარდაჩერა;
 • მომხმარებელთა უფლებების დაცვა;
 • სოციალურად დაუცველ ფენებზე ზრუნვა;
 • მოსახლეობის სოციალური დაცვის გადაუდებელ ღონისძიებათა განხორციელება;
 • ხელფასისა და პენსია- დახმარებების ზრდის პროცესების მხარდაჭერა, ეფექტური საპენსიო პოლიტიკის ჩამოყალიბების საკანონმდებლო მხარდაჭერა;
 • მოსახლეობისათვის სრულფასოვანი სამედიცინო  დახმარების ხელშეწყობა;
 • ლტოლვილთა და იძულებით ადგილნაცვალ პირთა სოციალურ-საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებისათვის ხელშეწყობა;
 • განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 • მოსახლეობისათვის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე ხელშეწყოფა;
 • მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე , სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებისადმი ოფიციალური მიმართვა;
 • საკრებულოს საქმიანობის საჯაროობა;
 • საერთო სახელმწიფო და ადგილობრივი ინტერესების ერთიანობა;
 • საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების ანგარიშვალდებულება მოსახლეობის წინაშე;
 • თვითმმართველობის განვითარებისა და ხელშეწყობის შესახებ სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება;
 • თვითმმართველობის განხორციელებაზე გორის მოსახლეობის კანონით დადგენილი უფლებების რეგულირება და დაცვა;
 • გორის აღდგენა-განვითარების ხელშეწყობა;
 • სახელმწიფო პროგრამების სისრულეში მოყვანის ხელშეწყობა;
 • გორის განაშენიანების რეგულირების ზონებისთვის ხელშეწყობა;
 • გორში ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა;
 • გორში სანიტარულ-ჰიგიენური პროგრამების განხორციელება და ხელშეწყობა;
 • მოსახლეობისათვის სატრანსპორტო საშუალებებით სარგებლობის ხელშეწყობა;
 • მოსახლეობისათვის დასასვენებელი ადგილებისა და სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსების შექმნის ხელშეწყობა;
 • ახალგაზრდობისათვის სწავლის, განათლების, დასვენებისა და დასაქმების ღონისძიებების ხელშეწყობა;
 • სკოლამდელი და სასკოლო რეფორმების ხელშეწყობა;
 • კულტურისა და სპორტის აღორძინების ხელშეწყობა;
 • გორსა და საზღვარგარეთის ქალაქებთან ურთიერთობის და აზრთა გაცვლა-გაზიარების ხელშეწყობა;
 • საქართველოს პრეზიდენტის დავალებებისა და მისი საპროგრამო პრინციპების განხორციელება;
 • ამომრჩევლის წინაშე ანგარიშის ჩაბარება საკრებულოს გაწეული და მიმდნარე საქმიანობის თაობაზე;
 • მასმედიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
 • არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი ღონისძიებების განხორციელება.

 

Pin It

დამეგობრებული ქალაქები

 • 1
 • 2

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00 
  +995 599 85-18-30
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი